Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Cmentarz komunalny

CMENTARZ KOMUNALNY
STARORYPIN PRYWATNY 42
87-500 Rypin

ZARZĄDCA CMENTARZA – Burmistrz Miasta Rypin


Osoba ds. Cmentarza Komunalnego wyznaczona przez zarządcę – Przemysław Rębacz – inspektor w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Rypinie

Dane kontaktowe:

Przemysław Rębacz
Urząd Miejski w Rypinie

ul. Warszawska 40
pok. 102
Tel.  54 280 96 28
Kom. 604 961 248
przemyslaw.rebacz@rypin.eu

godz. 7.30 - 16.00 poniedziałek, wtorek
godz. 7.30 - 15.30 środa, czwartek
godz. 7.30 - 14.30 piątek

Jan Karwaszewski (grabarz)
Cmentarz Komunalny w Starorypinie Prywatnym
Tel. 604 473 798
w godzinach pracy.


      Cmentarz Komunalny w Starorypinie Prywatnym czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W godzinach tych na terenie cmentarza przebywa grabarz oraz prowadzone są prace związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza.

       Dostęp do grobów dla odwiedzających cmentarz umożliwiony jest przez całą dobę poprzez bramkę od strony parkingu.

Cennik - Cmentarz Komunalny

 

Pochowanie zwłok lub szczątków na Cmentarzu Komunalnym

      Cmentarz Komunalny w Starorypinie Prywatnym prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych do pogrzebów tradycyjnych: groby ziemne i murowane, oraz do pogrzebów urnowych
i w kolumbarium.

        Zgodnie z planem zagospodarowania Cmentarza sprzedaż grobów w kwaterach  przeznaczonych pod groby ziemne następuje w kolejności zgłoszenia i nie przewiduje  możliwości rezerwacji miejsca grzebalnego. 
W Kwaterach murowanych prowadzona jest budowa pieczar zgodnych z wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. W grobach murowanych istnieje możliwość rezerwacji miejsca grzebalnego na 20 lat, pod warunkiem uiszczenia opłat zgodnych z cennikiem.

      W przypadku zgłoszenia pogrzebu jak i chęci rezerwacji zostaje spisana umowa pomiędzy Zarządcą Cmentarza a Uprawnionym stanowiąca podstawę do dysponowania miejscem grzebalnym, grobem murowanym jak i naliczania opłat związanych z pochówkiem.


Dokumenty niezbędne do dokonania pochówku:

  1. Karta zgonu (do celu pochowania zwłok) – oryginał karty zgonu wydawany przez lekarza stwierdzającego zgon
  2. Akt zgonu – kserokopia aktu zgonu uzyskanego w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu
  3. Dowód osobisty osoby zlecającej pochowanie zwłok – zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych do zlecenia pochowania zwłok mają prawo:
  • pozostały małżonek(ka),
  • krewni zstępni, krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
  • NIP - osoby zlecającej pochówek

       Osoba zlecająca pochówek i podpisująca umowę staje się dysponentem grobu.
Zamiar dokonania pochówku (w przypadku nowego grobu) należy zgłosić Zarządowi Cmentarza nie mniej niż 12 h przed planowanym pochówkiem w przypadku dochowania zwłok do grobu rodzinnego minimalny okres to 24 h przed planowanym pochówkiem. W przypadku dochowywania zwłok do grobu na którym ustawiony został nagrobek osoba zlecająca pochowanie winna zwrócić się do zakładu kamieniarskiego o rozebranie pomnika.

 

Ustawienie nagrobka

       Zamiar ustawienia nagrobka na grobach ziemnych i murowanych wymaga uzyskania zezwolenia Zarządcy Cmentarza. W celu zgłoszenia zamiaru budowy nagrobka należy wypełnić wniosek i dokonać opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wszelkie prace związane z budową, przebudową bądź rozbiórką pomników podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty. Drobne prace wykończeniowe przy pomnikach nie podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty pod warunkiem wykonania ich bez wjazdu na teren cmentarza zakładu kamieniarskiego.
      Zagospodarowanie terenu wokół nagrobka/grobu pozostaje w dyspozycji uprawnionego (osoby zlecającej pochówek), jednak wykonanie jakichkolwiek konstrukcji (utwardzenie powierzchni wokół grobu, ustawienie ławek itp.) wymagają uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza.

Ustawienie nagrobka - wzor wniosku

 

Dom przedpogrzebowy

       Na terenie Cmentarza Komunalnego zlokalizowany jest dom przedpogrzebowy wraz z salą ceremonii, chłodnią i salą przygotowawczą.

       W Sali ceremonii mieści się 14 ław, katafalk oraz organy wraz z nagłośnieniem. Na terenie Cmentarza Komunalnego jak i w sali ceremonii odprawiane mogą być ceremonie pogrzebowe różnych obrządków.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
01 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
01 gru 2021, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Piotrowski

Data aktualizacji:
28 lis 2023, godz. 15:20